tisdag 28 april 2009

Nya inkomstsamordningsvalser på hög nivå!

Så var det dags igen!

Denna gång är det före detta generaldirektörer som granskats av TV4 och som gjort de de har rätt till, dvs tagait ut full statlig pension samtidigt som de har andra inkomster som genom att de tas ut som vinster i det egna företaget inte samordnas med pensionen. Vem tackar nej till dubla ersättningen för halva jobbet?!

Det är det jag försökt få stopp för här i Göteborg, att före detta kommunalråd och chefstjänstemän med avtalspensioner skall kunna göra samma sak. Det har fallit på juridiken, att det är svårt att få till en vattentätt sådan klausul i avtalen, men det alla andra som hävdat detta argument då missat är att detta handlar inte om juridik och avtal, det handlar om etik och moral.

Hela syftet med inkomstsamordningen är att det inte skall gå att få en offentligt finansierad full pension samtidigt som man har andra inkomster - oavsett sedan i vilken form de inkomsterna kommer. Genom att påtala detta enkla faktum i också en klausul i avtalet blir det mycket tydligare för den enskilde pensionstagaren vad som förväntas också om inkomsten kommer på annat sätt än som direkt lön. Det ger även kommunen en legal möjlighet att granska de inkomsterna för en diskussion med avtalspensionären om inte det borde vara föremål för inkomstsamordning eller inte. Det blir då inte lika självklart enkelt att gå vid sidan av andemeningen med inkomstsamordningen bara genom att starta ett eget bolag som det helt uppenbart är för berörda intevjuade generaldirektörer. Även om de gör helt lagligt rätt.

Det jag efter många år och turer fick till var att det nu åtminstone skrivs in i våra avtal att kommunen har rätt att efterfråga även andra inkomster än direkt lön såsom via ett eget bolag. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning och ibland får man nöja sig med det lilla. Bara att fårgan kan ställas kan ju ha en återhållsam effekt även utan att några skarpare avtalsvapen finns inskrivna. Men ens bara det var det häpnadsväckande knöligt att baxa igenom och få med sig alla övriga utom signifikant nog socialdemokraterna som inte ens ville det lilla.

Det handlar inte om stora pengar eller att någon medvetet luras eller att det inte är lite juridiskt svårt, utan om att så långt det går försöka täppa till de kryphål som finns och skapa ett gentemot den enskilde göteborgaren etiskt, tydligt och hållbart system. Jag tycker det är okej att den som - tvingas - lämna sin tjänst i förtid på en hög utsatt position också skall ha en bra ersättning under tiden man arbetar och därefter ett rimligt vederlag under en övergångsperiod. Däremot är det förstås vare sig en livslång inkomstgaranti för den som lämnar långt före den egentliga pensionsdagen eller rätt att kunna få ut både sådan pension och annan lön samtidigt.

Riksdagen har en dylik klausul om att kunna samordna inkomster även från eget bolag. Regeringen avser nu att se över det. Då borde vi väl ha kunnat göra det också i Göteborg. Tyvärr har hittills mina frågor om det är idé att åter väcka den frågan besvarats nej av en tydlig politisk majoritet. Men skam den som ger sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar