torsdag 16 juli 2009

Ja till generell ledsagning, bara den gäller alla på lika villkor!

Det har varit en del omkring sociala resursnämndens beslut om att lägga ned den så kallade generella ledsagningen för dem med funktionsnedsättning som behöver hjälp i vardagen för att ta sig fram. Senast i GT:s ledare (som tar upp en annan fråga som jag haft uppe tidigare om stölder hem hos äldre). Alla med färdtjänst har rätt till sådan ledsagning i Göteborg. Problemet är att om alla verkligen utnyttjade den rätten så skulle den service som idag finns inte räcka till på långa vägar, inte ens till en bråkdel. Dessutom finns det en ledsagning som tillhandahålls av varje stadsdelsnämnd, men skiljer sig på ett så markant sätt mellan stadsdelarna och måste göras något åt utöver att utöka rätten till en motsvarande generell ledsagning även den vägen istället för att ha två parallella organisationer i kommunen - eller egentligen 22, de 21 stadsdelarna plus social resursnämnd.

Jag har ju i fullmäktige tidigare uppmärksammat de oacceptabla skillnader som finns i ledsagningen beroende på i vilken stadsdel den enskilde råkar bo. Jag kan inte säga att jag är nöjd med det svar jag fick. Ett av problemen är att de kommuncentrala riktlinjer som finns i alldeles för liten grad har med något om just ledsagningen och hur den skall hanteras för att bli mer lika i staden som helhet. Om den generella ledsagningen som den varit utformad strider mot kommunallagens likställdhetsprincip i just princip så som den varit utformad, så strider den övriga ledsagningen i praktik genom de oacceptabla skillnader som råder.

Jag har därför också lyft frågan genom sociala resursnämnden där vi i Alliansen gick fram med ett yrkande om att få en översyn av hela ledsagningen. Min baktanke var att dels sammanföra det hela till en ansvarig instans genom att utöka stadsdelsnämndernas ansvar för även den ledsagning som gällt dem i färdtjänsten och deras möjligheter att röra sig och det utan de åldersgränser som annars finns. Framförallt är det synskadade som berörs av denna ledsagning. Dels ville jag också den vägen få till en översyn av riktlinjerna överlag när det gäller ledsagningen. Resutlatet blev att nämnden tog detta initiativ som sedan blev ett majoritetsyrkande i kommunstyrelsen. Den utredning som kom ut av det angav precis den färdriktning jag var inne på. Tyvärr antecknades den utredningen bara som fullgjord när den kom till kommunstyrelsen och har sedan blivit liggande. Ibland undrar man bara varför man hela tiden måste ligga på om allt, varför saker inte sker ändå när allt förarbete ju redan är gjort!?

Det är ett riktigt beslut i sak som vi i sociala resursnämnden fattat, om att till årsskiftet avveckla den generella ledsagningen. Däremot är det av fel orsak och i fel ordning.

Eftersom S och MP lagt ett beting om 5% på sociala resursnämnden så sparar man nu in på allt. Jag tror dock inte det håller i detta fall. Därför är det fel orsak att tro att det skall gå att spara in på detta. Vi för vår del har från Folkpartiets sida lagt "enbart" 2% besparing för att vi ser att när inte minst stadsdelarna måste spara så står sociala resursnämnden med sina sociala insatser för de verkligt marginaliserade i vårt samhälle för en central uppgift i att kunna bistå socialtjänsten med sådana insatser som de inte längre kanske orkar med för att klara sin ekonomi. Det få inte hursomhelst gå ut över de mest utsatta. Det fanns också en medveten strategi om att från vår sida kunna föra över resurser för en överflyttning av den generella ledsagningen till SDN. Tyvärr är det ju nu inte vår budget som råder i Göteborgs Stad.

Det är också helt fel ordning. Givetvis borde beslutet om att hantera frågan i kommunstyrelsen ha kommit före beslutet i sociala resursnämnden. Det tog jag därför också upp när frågan behandlades och att vi måste lyfta utredningen i kommunstyrelsen. Jag uppfattade det som att övriga instämde i den uppfattningen och därmed är det det spåret jag tycker är det riktiga att jobba vidare med. Därmed kunde jag stå för att göra en förändring. Därför kommer jag att agera för att det första vi gör efter sommaren är att från kommunstyrelsens sida sätta i sjön de riktlinjer som gör att den ledsagning som nu läggs ned i sociala resursnämnden läggs till den övriga ledsagning som finns och att få till stånd en ökad rättssäkerhet och likställdhet för alla i behov av ledsagning över hela Göteborg.

Det borde inte vara några problem, men ibland känns det som att man behöver ett litet "lycka till!". Inte så mycket för min egen del som för dem som berörs och nu lever i en olycklig otrygghet om hur framtiden blir. Det är bara att erkänna att det gick lite för fort med ena sidan av myntet, även om det varit en rätt lång och knölig resa dit, nu gäller det att gravera den andra sidan så snabbt det bara går för att rätta till det. Det har jag också sagt till dem som med alla rätta undrat vad som egentligen står på.

måndag 13 juli 2009

Några ord om cyberrymden och ansiktsböcker!

Jag försöker skriva någon gång i veckan för att ändå hålla bloggen uppdaterad. Så här på sommaren blir det förstås lite mer spretigt än så. Mitt förra inlägg räcker ju också dessutom för några veckor i omfång kanske ;), som också blev en krönika på stadsbyggnadssighten Yimbygbg och det är ju alltid roligt att få lite spridning och möjlighet att föra en friare diskussionen med andra intresserade av i detta fall hur vi skall ha det med vårt kära Göteborg.

Just nu håller jag på att förstå mig på det här med Facebook - ja, just så 1900-tal är jag - och fascineras egentligen mest av två saker, dels att samma personer som skriker efter integritet och föraktar Microsofts dominans samtidigt lägger ut allt om sig själva och sina liv på sådana (monopol-)sighter som Facebook, dels den nya medeltidsmänniskan som håller på att växa fram, som inte vet var man själv och det egna jaget slutar och den omgivande familjen och bygemenskapen börjar, även om bygemenskapen är en virtuell tillvaro och den sociala gemenskapen utifrån den jagjagande jagfixering som råder i hög grad har sin utgångspunkt i att just bekräfta det egna jaget i publik realtid snarare än påtvingade familje- och bystrukturer (det är väl ungefär som att blogga :)). Men visst är det fantastiskt med dessa nya medier när de tas för vad de är i vår globala värld och inte verkligen blir hela den egna världen. Det skall bli spännande att fortsätta (cyber-)rymdpromenaden, fast jag lovar ta det försiktigt och några kompisar har jag också fått, till min egen förvåning :).

Annars är det roligt att diskussionen om "Göteborg" eller "Gothenburg" fortsätter. GP.se:s webbomröstning ligger fortfarande ute och med över 20.000 röstande (!) leder Gothenburg med 67 mot 33%. Jag har ju kommenterat detta tidigare på min blogg, men att det är en fråga som engagerar är ju helt klart. Jag återkommer med en kommentar och lite annat som varit på tapeten även om det annars är ganska mycket kommunal politisk sommartorka just nu.