fredag 23 januari 2009

Sossetyper!

Att GP inte skulle ta in följande insändare var kanske inte så överraskande.

Replik på Lill Karlsson (Fria Ord 19/1)

Efter många debatter är det idag väldigt tydligt i riktlinjerna för äldreomsorg i Göteborg, att äldre par ska få flytta in i äldreboende tillsammans. Det har genom åren funnits upprörande fall där par som levt ett helt liv tillsammans tvingats isär när bara den ena parten har bedömts ha behov av äldreboende. Så får det inte vara och så ska det inte heller längre vara. Det är i så fall helt fel hanterat av stadsdelsförvaltningen om det handlar om Göteborg. Dessutom är det idag – också det efter mycket debatt och diskussion – så att även sådant som social oro och ensamhet ska vägas in i biståndsbeslutet, inte bara omfattande fysiska behov och det om något borde ju gälla för den part som riskerar bli lämnad ensam hemma, som skäl för att få rätt till boende tillsammans med sin partner.

Grundproblemet är dock att det idag i Göteborg saknas attraktiva boenden för äldre där såväl den som är friskare som den som är i större omvårdnadsbehov kan få det bra. Dagens äldreboenden har ju allt mer blivit som de gamla sjukhemmen. Det finns inga äldreboenden för den som ”bara” känner att orken inte riktigt finns där och ensamheten kryper på, som inte klarar av det stora huset eller lägenheten två trappor upp utan hiss. Det är den typen av boende som skulle behövas inte minst för par där bara den ena parten har ett stort omvårdnadsbehov. Det är en fråga som regeringen arbetar med, men där tyvärr diskussionen och debatten här i Göteborg inte lett särskilt långt hittills. Att behovet finns är ju däremot allt mer uppenbart.

Mikael Janson (fp)
Göteborgs Kommunstyrelse


De tycker säkert att det var för mycket partipolitik och för mycket underförstått hur bra jag är. Men det är ju svårt att hitta en balans där jag ändå tonat ned min egen insats helt med tanke på att det faktiskt är tack vare mig det blivit lättare för äldre att få rätt till äldreboende i Göteborg - på pappret mest dock tyvärr eftersom s-styret fortsätter lägga ned äldreboenden trots det - och att äldre par skall få rätt att bo ihop på äldreboenden. Det mest otroliga är att det inte varit en självklarhet tidigare. Desto mer överraskad är jag över att GP mot bättre vetande tog in en insändare av ansvarig för äldrefrågorna i Göteborg, Marina Johansson (s), där hon tar åt sig äran att tillsammans med (mp) vara de som beslutat om denna rätt. Ett över alla partigränser enigt beslut efter att jag väckt frågan utifrån några upprörande fall där äldre tvingats isär när bara den ena parten ansetts ha behov av äldreboende. Självklart får den som är ansvarig för en fråga företräde på insändarsidan när denne bemödar sig om att ge en kommentar, men jag tycker det är magstarkt - ens för att vara i politiken - att skriva om historien på det viset. Men inget förvånar med dagens socialdemokrati. Vidsynthet är inte deras kännetecken direkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar