tisdag 16 juni 2009

Gangsterstaden Göteborg är mer, liksom att fixa praktikplatser!

I helgen skrev kommunalråden tillsammans med polisen en artikel i GP om att, som de avslutade den, det är "knappast någon av oss som vill att bilden av Göteborg som en gangsterstad ska bli den enda sanna", och det är förstås sant och riktigt. Vi är alla rätt så överens om tagen, oavsett att åtminstone jag tycker att vi legat steget efter stundtals i att etablera skola, social och polis i ett vardagsnära samarbete och inte bara samverkan på chefsnivåer samt att vi saknar en del verktyg kring destruktiva subkulturer som inte bara handlar om ren och skär gängkriminalitet.

Det intressanta med den artikeln är att så mycket, rent ut sagt, skit som jag fått för att jag av och till pekat på problemet, att bilden av Göteborg allt mer är bilden av en gangsterstad bara i det citatet blir erkänt av även kommsuntyerlsens ordförande med flera. Det är förstås ingen upprättelse eller ens något positivt att kunna säga "Vad var det jag sade!", som så ofta ;), utan just mest bara intressant. Ingen har påstått att Göteborg är en gansterstad och inget annat. Men vi har ett problem som vi också måste ta på allvar och tala om som det problem det är och inte gömma oss bakom floskler som att ingen behöver vara rädd för att bli skjuten på gatan för det är ju ovanligt, det är känslan av otrygghet som i sig eroderar det "Goa' göteborska!", som kräver gemensamma krafttag. Det går inte att låta bli att prata om det i hopp om att det försvinner av sig själv. Därför är det bra att det är mer klarspråk - och det kommer jag att påminna dem om fortsättningsvis också!

Eller som jag uttryckte det i budgetdebatten härförleden: "Har vi ett problem eller har vi det inte? Svaret kan vi läsa på Spårvagnarna: 'Vi har också ungdomsproblem - våra ungdomar vet inte vilken av alla fritidsaktiviteter de ska välja!', med avsändare; 'Kungälv - 15 minuter från Göteborg'. Den som vill locka göteborgare att flytta till Kungälv uppfattar i alla fall att bilden av Göteborgs ungdomsproblem och brottslighet är ett argument starkt nog för en reklamkampanj. Då har vi ett problem. Ett problem som vi måste ta på allvar." Det handlar inte om bilden av Göteborg, även om det är viktigt nog för att inte hamna i en negativ spiral som göder sig själv, utan om ungdomars och andra göteborgares verkliga trygghet och tro på en annan framtid än sysslolöshet, utanförskap och brottslighet.

Därför är det bra att det nu också finns en ökad vilja från samtliga övriga partier att också sätta mer fokus på detta genom att bättre samla ihop de insatser som görs och kan göras under kommunledningen. Fortfarande saknas dock den viktiga pusselbiten att koppla det till en samlad integrationsstrategi för att bryta det utanförskap som också är en grogrund för rekryteringen till kriminella gängbildningar.

Jag kan inte som "veckans kommentar" innan midsommarhelg och allt låta bli att lägga till ytterligare en av de saker jag länge arbetat för som nu börjar få styrfart, och det är frågan om att samordna kommunens praktikplatser så att inte alla förvaltningar och bolag springer på samma bollar och missar andra. Är det något som ökar så är det behovet av praktikplatser och läringsplatser och allt vad det heter. Det kräver en samordning för att vi i kommunen skall kunna erbjuda det och få till tillräckligt antal sådna platser under ordnade former. Inte minst viktigt är också hög kvalitet på handledarna och att de får stöttning i sin roll. Det gäller såväl om att i kommunen kunna erbjuda och ta emot praktikplatser och ens själva veta vilka som finns att tillgå, som att inom skola och social verksamhet med flera hantera detta i jakten på externa praktikanordnare i företag och organisationer.

Min ingång personligen i detta, som gjort att jag från början väckt frågan, har varit den senare sidan av myntet, att som verksam i ett företag få frågor från alla möjliga olika håll om att erbjuda praktik till olika personer från utbildningsanordnare, förvaltningar, olika kommuner och arbetsförmedling med fler, med flera. Det går kanske an för mig som även när jag jobbade i ett privat litet företag kan systemet, men för andra blir det för mycket.Vi måste samordna oss mer och bättre för att kunna agera mer professionellt mot tilltänkta privata praktiksplatsanordnare och inte trötta ut dem eller sätta dem i klistret när det inte fungerar samtidigt som vi från kommunens sida jagar samma arbetsgivare och missar andra.

Därför behövs en samordning och stöttning ut i organisationen och tillsammans med kranskommunerna och andra aktörer samt bättre stöttning av även handledare i företag och organisationer och snabbt agerande när det strular till sig. Jobbet görs lokalt förstås från dem som söker eller anordnar praktikplatser och ofta handlar det ju om personkännedom och förtroende mellan de olika parterna för att få till det, men just därför är det viktigt att den ena vet vad den andre gör och vice versa och det förutsätter samordning. Det har vi nu beslutat om i Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen efter en process under något års tid. Jag hoppas det kan ge lite styrsel och fler ianspråktagna praktikplatser och en ökad vilja från företag och organisationer att vilja erbjuda praktikplatser till oss. Det känns i alla fall bra så här långt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar