torsdag 27 augusti 2009

Äldreombudsman - ja tack, nu tack!

Återigen kan vi läsa om hur vanvård förekommer inom äldreomsorgen, denna gång i Frölunda, så allvarlig att den blir förstasidesnyhet på GP. Det är sorgligt att det är anhöriga som skall behöva strida för de sina hela vägen till formella anmälningar för att i alla få upprättelse för omsorgens misslyckande. Detta emot dem man är beroende av, det vill säga äldreomsorgen själv, som borde vara de första att reagera och agera.

Tur att jag agerat för möjligheten att byta boende i kommunen så att den som ändå orkar också kan få byta plats om man inte vill vara kvar där man är när det handlar om vanvård på ett äldreboende. Värre är det för den som bor kvar hemma och fortfarande i Göteborg inte kan välja sin hemtjänst.

Det är precis det vi återkommande pekar på från vår sida, att vi fångar inte idag avarterna, där det går helt fel och som drabbar den enskilde berörde så oerhört hårt, och det finns då ofta ingen som verkligen tar dennes parti i hur kommunen nu fungerar. Dessutom kan man oftast inte heller själv välja bort det som inte fungerar. Tänk på de som inga kraftfulla anhöriga har. Jag har ett annat aktuellt exempel från en ledsen kvinna som sett hur illa hennes mor hanterats och skrivit till mig om det.

Tänk om jag nu istället kunde få svaret från ansvariga inom (S) att ni har rätt, det behövs en äldreombudsman i Göteborg, som kan bevaka de äldres rättigheter och som enskilda kan vända sig till, även anonymt, för att påtala misshälligheter och med ett mandat att gå in och granska och ställa verksamheten till svars för varför det är på ett visst sätt om det inte är bra. Man skall inte behöva vända sig till dem man är beroende av när man är gammal och skröplig och inte får den vård man behöver. Det påminner jag nu Marina Johansson (S) om i det uttalande jag gjort idag. Tänk om det också kunde bli svaret från henne! Fast jag tillåter mig att, ännu en gång tyvärr, tvivla! Hittills har det varit dödfött att försöka, nu senast Kerstin Ekman (FP) genom en motion i fullmäktige.

Tänk om man också, när vi nu åter på kommande kommunstyrelse lyfter den frågan, inte bara accepeterar ökade möjligheter för den enskilde att välja vilken service man vill ha i hemtjänsten, utan också gick med på att införa möjligheten att även få välja vem som skall utföra den. Även där har vi ju hittills gått på pumpen varje gång. Jag hade ju själv en motion om det i fullmäktige.

Jag bara undrar hur många fler fall, som det i dagens tidning, vi skall behöva läsa eller höra om egentligen?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar