tisdag 17 februari 2009

Ett stort steg tillbaka och ett litet steg framåt för äldre med hemtjänst!

"Vad var det jag sade!", är det värsta jag vet men samtidigt ibland omöjligt att inte häva ur sig. Nu, efter mycket om och men, kommer utredningen utifrån socialdemokraternas och miljöpartiets uppdrag om att öppna hemtjänsten för andra än kommunen bara för de företag som kan anses höra till den sociala ekonomin upp för behandling i kommunstyrelsen.

Precis som vi sade redan när uppdraget lades är det fel tänkt från början. Syftet med att öppna hemtjänsten är att öka valfriheten för den enskilde och se till att den äldre själv ytterst kan bestämma över vem man vill skall komma över tröskeln i det egna hemmet, inte kommunen och dess byråkrater. Syftet är inte att endast se till att gynna den sociala ekonomins företag, även om det också som en följdeffekt är en viktig och bra effekt i ett land och en stad som med den hittillsvarande socialdemokratiska politiken helt strypt sådant företagande.

Det var därför också helt bakvänt att skicka frågan till den Sociala resursnämnden som ju inte har något med äldrefrågorna att göra, även om vi - jag sitter där ju själv - har ett övergripande och viktigt ansvar för att verka för den sociala ekonomin i Göteborg. Mycket riktigt konstaterade vår förvaltning detta också. De konstaterar också det jag sade när (s) och (mp) kom med sitt motförslag mot den av mig initierade motionen tillsammans med (m) och (kd) om att öppna för andra inom hemtjänsten, att det går inte att göra skillnad på olika typer av företag och aktörer på det sättet, även om det låter bra att prata om sociala företag som något helt annat än andra företag.

Däremot är det självklart att en av de stora vinnarna med ett sådant system är sociala företag som bara står i startgroparna om kommunen ger dem chansen. Men det finns också enskilda invandrarkvinnor som har egna aktiebolag som inget heller vill än att få erbjuda sina landsmän hemtjänst på deras språk, som idag förvägras den möjligheten i Göteborg och som hade fortsatt förvägrats den möjligheten om (s) och (mp) fått som de ville, bara för att de har bestämt sig för att en företagsform är god och en annan är ond.

Så enkel är inte verkligheten och så enkelt låter det sig inte heller göras har vi nu svart på vitt. Det enda raka hade därför varit att som vi föreslog från början innan (s) och (mp) konstrade till det, införa ett system som öppnar för alla andra som vill erbjuda hemtjänst och uppfyller de krav som självklart kan ställas på dem oavsett de är privata, kooperativa eller kommunala. Stadskansliet skickar också den snygga passningen i retur till den styrande minoriteten, att det fortfarande går att söka om pengar för att utreda ett sådant valfrihetssystem i sin helhet, som man hittills totalvägrat här i Göteborg, trots statliga stimulanspengar. Det skall bli spännande att se hur de tar den bollen!

Däremot är det glädjande att "Askimsmodellen" för ökat inflytande för den enskilde i hemtjänsten som varit på väg att tvingas skrotas för att inte krocka med likställdheten för alla göteborgare nu får en delvis renässans i Göteborg som helhet. Det har varit för segt med det från övriga stadsdelar. Nu kommer dock, även det till kommande kommunstyrelse, ett förslag om att skapa en göteborgsmodell som ger den enskilde ökat inflytande i vilken service man kan få från hemtjänsten. Det är ju bara en bit på vägen, men i alla fall just en bit på vägen, mot verklig valfrihet och inflytande för den enskilde äldre göteborgaren i något så viktigt som den hemtjänst som möjliggör att livet i övrigt kan fungera när den egna orken inte längre riktigt räcker till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar