tisdag 3 februari 2009

Ingo åt folket och ett enda Ullevi i en smäll!

Göteborgsboxaren Ingemar "Ingo" Johansson har avlidit och debattens vågor går om hur han skall hedras. Jag gillar inte boxning och tycker inte det är mycket att lyfta fram. En del menar att andra sporter är farligare och det håller jag med om. Skillnaden är bara att deras syfte är inte att ha som huvudmål att slå sin motståndare medvetslös eller i alla fall så sänkt att vederbörande inte rent fysiskt klarar av att fortsätta. Däremot går det inte att komma ifrån vilken prestation Ingemar gjorde och att det är en bragd i sig. Få idrottare har nog också varit så folkkära som "Ingo".

I någon mening var det ju en annan tidsepok och boxningen och andra så kallade kanske ännu farligare kampsporter måste ju diskuteras i nutid avseende synen på deras berättigande eller inte, även om kanske Ingos sista år är syn för sägen i faran med att få slag mot huvudet på det sättet. Det lär vi väl aldrig få veta även om vi kan spekulera. Det förtar därför inte det självklara i att hedra Ingemar Johanssons minne.

För mig är det rätt solklart att det bästa sättet att hedra Ingo är att döpa om nya - numera gamla allt oftare kallad stora - Ullevi som ju bara heter Ullevi (det är ju den nya arenan som är Gamla Ullevi!) till Ingemar Johansson stadium eller arena. Det var där han på sin tid satte publirekord och det var där han blev hyllad och jag tror att för många yngre göteborgare som inte var med själva, är ett bestående intryck av Ingo, just hans koppling till det då verkligen Nya Ullevi. Det skall förstås också manifesteras i en staty på platsen.

På så sätt kommer vi också bort från dumheterna med två Ullevi och vilken som egentligen är gammal eller ny samt också det omöjliga i att kunna enas om exempelvis någon fotbollslegendar som alla alliansklubbar och supporters kan enas kring. Om man nu vill ha med Göteborg kan det ju bli "Ingemar Johansson Göteborg Arena". Hopplöst långt, men det löser nog folkhumorn och en och annan PR-nisse när det kommer till att marknadsföra arenan internationellt. Ett upprustat och moderniserat nytt Ullevi skulle som invigningsglans kunna få också ett nytt namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar