onsdag 11 november 2009

Älven tur och retur - igen!

Jag har sagt det förr och jag säger det igen, denna gång med anledning av dagens GP-artikel om Norra Älvstranden i deras serie om staden vid älven. På Norra Älvstranden håller vi på att bygga ett nytt Biskopsgården, fast fasen så mycket dyrare och tråkigare med tanke på att älven ger så mycket gratis för stadsmiljön. Husen på kajkanten utmed Eriskbergspirerna fungerar väl rätt okej rent arkitektoniskt kan jag tycka. Men sedan. Frågan är om inte de uppiffade höghusen i Biskopsgården är mer spännande än det som nu reses på bästa paradplats, som det första den som anländer från havet eller för den delen inflygningen till Säve möter, i form av de höghus som nu reser sig invid bockkranen väster om dockan. Någon borde kölhalas. Miljonprogrammens hus hade därtill ofta väldigt bra planlösningar vilket det i ärlighetens namn är si och så med idag.

Det är för att rädda det som räddas går och för att ta ett mer samlat grepp om helheten för att få igång en planeringsprocess som tar tag i de mervärden som Älvstaden utgör som ett nytt levande, sprudlande och livskraftigt regioncentrum vi från vår sida i Folkpartiet, inte minst på mitt initiativ, försökt få till stånd en debatt, diskussion och förändrat planarbete. Det får inte bara handla om att Älvstranden AB skall få till sin exploatering och så får övriga värden och aktörer anpassa sig när byggarna redan fått sin lott och bestämt sin del. Så att det inte bara blir som det blir, det vill säga som det blivit så här långt efter de första årens ändå rätt höga ambitioner som sedan kommit om inte helt så till en stor del på skam.

Det är även därför det behövs en stadsarkitekt med beteendevetenskaplig kompetens för att hålla ihop och lyfta fram och problematisera hur vi bygger vår stad - egentligen. Skall vi få en levande stad med den mångfald som eftersträvas så håller vi nu på att bygga bort de möjligheterna allt mer. Vi håller på att fylla igen tomma hål, snarare än att bygga staden med stort "S".

Men för den skull är Norra Älvstranden på många sätt bra områden att bo i och jag tror de flesta trivs väldigt bra. Fast det skulle ha kunnat vara ännu mera bättre. Återigen betyder älven i sig så fantastiskt mycket, oavsett hur husen bakom kajkanten packas och staplas med den på sina håll belgiska 80-talsarkitektur som tydligen är inne av någon outgrundlig anledning.

Jag instämmer inte heller i GP-bilden av att det inte flyttar in barnfamiljer. I bostadskrisens spår och att oavsett vilka alternativ man väljer så är det idag dyrt i den mån det går att överhuvudtaget hitta en bostad för en familj samt det faktum att antalet 40-talister som skall flytta från villan i Askim till lägenheten på Eriksberg inte räcker till i den takt som var tänkt, så har tvärtom väldigt många barnfamiljer flyttat till området. Trots det fortsätter man mest bygga för dem vars barn flyttat hemifrån. Den sociala omsorgen har tagits på sängen av det behov av förskolor och skolor som exploderat, samtidigt har utbyggnadstakten kommit att bli stor och det har såväl funnits som tillkommit förskolor och skolbyggnader i långt större antalt än vad som var tänkt eller det låter i GP. Det vet jag.

Däremot kanske Herrgårdsparkens skola och förskola ligger något stenkast åt fel håll, men det rättar nog delvis till sig genom utbyggnad på andra delar av Eriksberg samt när torget längst in i Sannegårdhamnen kommer till stånd. Ett torg som ju vi i Folkpartiet på mitt initiativ också varit inne och röjt en del i för att inte göra om alla misstag som gjordes med det som kallas Eriksbergs köpcentrum, som ju varje normal människa lämnar så fort man kan efter uträttat ärende. Helt har vi nog tyvärr inte lyckats ens med det lilla i det annars stora hela som tuffar på, vad alla än säger sig egentligen vilja (=annorlunda). Att utnyttja potentialen av att få en plats som möter kortsidan av Sannegårdens hamnbassäng och bildar en fond bokstavligen inramad av Ramberget därbakom istället för ett köpcenter som vänder ryggen till vattnet. Det var min vision. Älvstranden AB däremot skall exploatera och ger tydligt uttryck för att inte ha några stadsmässiga eller arkitektoniska uppdrag - egentligen. Det är där problemet ligger.

Jag kan i övrigt mest bara hänvisa till mitt förra blogginlägg 5/11 samt den GT-artikel vi senast haft om frågan om den nya Älvstaden eller för all del den GP-artikel vi hade för något år sedan. Det lär finnas anledning att fortsätta diskussionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar