tisdag 24 november 2009

Så var det självklara - trygghetsboenden för äldre - självklart, eller?!

Nu – äntligen! – har S, MP och V vaknat och föreslår – nästan i alla fall – det vi tjatat så om, föreslagit så många gånger från det att jag kom in i dessa frågor när jag kom in i kommunstyrelsen, att ta fram en strategi för fler anpassade boenden för äldre, det som genom Barbro Westerholms (FP) utredning kommit att kallas trygghetsboenden. Boenden för den som är ensam, isolerad och otrygg i sitt nuvarande boende. Alla vill faktiskt inte bo kvar hemma, men de vill inte heller flytta till dagens allt mer sjukhemslika äldreboenden för mycket sjuka allt äldre.

Det är bara att tillstå att socialdemokrater är fantastiska. De säger nej, nej och nej. Sedan kovänder det och ser ut som om inget hänt. Tvärtom har de kommit på en ny jättebra idé som ingen tänkt på tidigare – och nu skall det hända saker med en tydliga klar genomtänkt strategi. Detta när verkligheten är att vi i åratal försökt få majoritet för just detta, satt press på dem att agera, pekat ut vad som behöver göras i form av såväl samlad strategi under tydlig ledning, som vilka åtgärder de behöver arbeta med. Å ena sidan är det bara att tacka och ta emot – med vetskap om vem som egentligen pressat fram det tills det inte gått att backa för det längre – och å andra sidan beklaga de förlorade år som hade inneburit att det som blivit allt med akut redan hade varit gjort, redan hade varit förverkligat, redan givit enskilda göteborgare en bättre vardag.

Jag väljer att se det som en framgång för det jag tagit så många initiativ för. Det är gott nog. Ett förhandsbesked på den motion jag och Kjell Björkqvist (FP) lade så sent som i oktober. Det känns som om man ännu en gång läst ur facit för att sedan inte låtsas om det. Det har vi ju sett förr, inklusive att samla arbetet med Centrala Älvstaden under kommunstyrelsen som också kommer upp på onsdagens kommunstyrelse (där har de dock insett behovet av att sy in även oss för att sedan försöka ta åt sig äran av det som de bara för ett par månader var helt onödigt, redan gjort det som behöver göras, att slå in öppna dörrar samt inte behövs hursomhelst). Må så vara. Det viktiga nu är att det blir bra och sker med lite tempo. Tiden rinner ju ifrån oss medan göteborgarna inte blir yngre.

Det finns så mycket mänskliga, samhälleliga och ekonomiska vinster i att tillsammans med andra aktörer, byggare, omsorgsgivare och vårdgivare, ordna med ett batteri av olika typer av anpassade boenden för äldre kopplat till olika former av service och omsorg. Nu gäller det att det inte åter blir en ny papperstiger, utan ett rytande lejon som sätter fart på alla som måste agera för att det skall hända något.

Det är nästan fräckt när socialdemokraterna med ansvar i dessa frågor, Marina Johansson, Ove Nilsson och Mats Arnsmar, på dagens konferens om framtidens äldreboende lanserar sitt senkomna inspel som en sak för majoriteten enkom – givetvis lanserat just för att kunna möta eventuell kritik vid dagens konferens eftersom jag och vi Folkpartiet åter ökat trycket i frågan med de statliga stimulansmedel som dessutom kommer för trygghetsboenden – och far med osanningar. Jag kan rada upp exempel på bostadsprojekt som överhuvudtaget inte lyfter in äldreboendefrågan, fast man nu rätt upp säger att det jobbas med det sedan länge och i varje nybyggnation finns det med. Jag kan inte ens ge exempel på några områden där det jobbas med frågan i realiteten. Tvärtom avslås sådana tankar helt i planeringsprocessen och det kan jag däremot ge flera exempel på, bland annat i Biskopsgården!

Tänk att det skall behöva ta så lång tid och så många försök för att ens påbörja något så självklart, att skapa en samlad strategi och att kommunledningen måste vara den som driver detta, inte enskilda stadsdelsnämnder som varit det hittillsvarande mantrat. Det är ju därför det inte hänt något. Därtill måste det som finns med i vår motion om krafttag för att sätta press på byggare vid ny- och ombyggnation att fokusera på tillgänglighetsfrågorna i allt och för alla med tydligt ansvar för det hos fastighetsnämnden. Till det kommer olika former av trygghetsboenden med gemensamhetsutrymmen, sociala aktiviteter, lättillgänglig vård och service med nära till samhällsservice och butiker med mera, som måste kompletteringsbyggas runtom i hela staden. Det är det vi varit ute efter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar