torsdag 5 november 2009

Älvstaden, myt eller verklighet?!

Jag har hört glunkas, att man skall ta ett samlat grepp om Göteborg utmed älven, Älvstaden kallad. Jag har hört glunkas att man inte tycker att det händer tillräckligt, att de som ansvarar för frågorna inte samverkar som de borde, att det inte finns någon samlad hållning som gör att det blir så som man vill med Göteborg utmed älven. Jag har hört glunkas att det nog är bra med tagen kring Centrala Älvstaden på var sida Göta Älvbron, när det väl kom till stånd, men att det räcker inte, hela Älvrummet, hela Älvstaden, måste tas med i de gemensamma samlade tagen för att se till att det händer saker och att det som händer blir något bra av, inte bara som det råkar bli.

Jag har till och med hört glunkas att man vill lyfta hela detta programarbete till kommunledningen, bort från Ävstranden AB, Byggnadsnämnd, Trafiknämnd, Fastighetsnämnd med flera, som istället får ställa sina resurser till förfogande för den samlade kommuncentrala handen.

Det låter väldigt spännande. Men så slår det mig en sak. Har jag inte hört detta förr? Känner jag inte igen det på något sätt? Har inte vi haft några liknande idéer? Alldeles precis nyss därtill? Som inte blev något av, för att det inte behövdes ansågs det! Allt som behöver göras görs ju redan! Eller hur?! Men då kan man ju inte behöva göra något nu, tvärtom borde det redan ha varit gjort - för länge sedan, eftersom det ju redan var gjort då?!?

Jomenvisst känner jag igen det. Nästan skrattretande väl. Varsågod, här finns det: Motion om att ta ett samlat grepp om hela Älvstaden samt därtill motionen om det som kommit att kallas Centrala Älvstaden. Tänk att ha facit redan innan frågan är ställd - av alla andra menar jag (Obs! sarkasm!). Jag vill minnas att vi stod rätt så ensamma om detta dessutom och ensam kan ju inte ha rätt, vare sig då eller nu?! Vem har sagt att politik inte är det möjligas konst?!

Skall bli spännande att följa hur det slutar! Om nu det jag hört glunkas stämmer!? För det är ju till och med än mer långtgående än vad vi dristade oss föreslå i att helt och fullt lyfta ut Älvstaden från ansvariga nämnder och styrelser, fast det vi villle ansågs oförskämt onödigt ens det - Då, alltså! Tiden är övermogen, kan jag tycka! Det tyckte vi redan 2007!

För den som inte orkar ta till sig våra motioner, kan jag ju också mitt och Kjell Björkqvists och Ann-Catrine Fogelgrens debattinlägg på GT härförleden fungera som vägledning. Nu verkar det ju som att det inte behöver gå omvägen via en diskussion om hela Göta Älv för att ta tag i frågan om Göta Älv i Göteborg; Älvstaden kallad (som ju var ett begrepp som inte ens fanns före våra motioner, men väl delvis plötsligt uppstod under behandlingen av dem och nu är så självklart att det...är just självklart). Fast helheten hänger förstås fortsatt intimt samman avseende båtliv och annat. Det var liksom poängen med våra initiativ, innan tiden och älven runnit ifrån oss vad gäller möjligheterna att forma ett livskraftigt levande regioncentrum med epicentrum mitt i och över älven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar