fredag 20 november 2009

Nu är det pensionärernas tur att få del av skattesänkningarna!

Folkpartiets landsmöte pågår. Några funderingar uppstår.

Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter är egna förmåner
- skatt är för det gemensamma!

Efter en lång diskussion om sänkta arbetsgivaravgifter eller inte landade det i att inte sänka. Det är rätt och riktigt tycker jag. Det är en egentligen märklig diskussion. Arbetsgivaravgifterna och de sociala avgifterna är ju avgifter som går till olika förmånssystem för den enskilde, såsom sjukförsäkring, pension med mera. Den kopplingen borde göras ännu tydligare. De avgifter som betalas in skall också tydligt kopplas till de förmåner som de avgifterna är till för, förmåner som i huvudsak borde vara självfinansierande liksom vilket försäkringssystem som helst. I det fall man sänker de sociala avgifterna, så är det för att antingen betalar man för mycket i avgifter mot de förmåner de renderar, eller för att lyfta ut det ur det statliga socialförsäkringssystemet och istället föra över det till privata försäkringar.

Det var därför jag och Krisina Bergman-Alme en gång i fullmäktige drev igenom att det på lönebeskeden för alla kommunalt anställda i Göteborg skall redovisas vilka arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar. Det är inte många som vet det och det märkliga är ju just det, att det som är kopplad till förmåner för den enskilde genom alla år dolts, medan det som går till det allmänna i form av skatter däremot redovisas med självklarhet.

I vår motion ville vi också att även de fackligt framförhandlade avgifterna skulle framgå. Det är ju också förmåner direkt kopplade till den enskilde som betalas av arbetsgivaren inom ramen för det totala löneutrymmet. Tyvärr har den delen försvunnit i det nya lönesystemets lönebesked. Eller så har facket bakvägen fått igenom sina bakvända argument för att INTE redovisa detta för den enskilde. De ansåg nämligen att det inte vore bra om den enskilde fick veta hur mycket arbetsgivaren egentligen betalar för deras arbete. Det skulle vara för svårt för den enskilde att förstå och urholka legitimiteten för skatter och avgifter som tas ut, ansåg de när vår motion remissbehandlades. En fantastisk medarbetarsyn från dem som skall företräda dessa sina medarbetarna och för vilka man förhandlat fram alla dessa avgifter och därmed förmåner.

Det kan nog finnas anledning att göra vissa riktade - för att ha en verkan omfattande - sänkningar i de sociala avgifterna för exempelvis grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att i övrigt underlätta för företagande och göra det billigare att anställa är det andra system, inte minst de statliga skatterna på arbete, som skall sänkas. De sänkningarna behöver fortgå för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige där det lönar sig att arbeta och studera. Och där det lönar sig att anställa.

Nu är det pensionärernas tur att få del av skattesänkningar också
- tack för stödet för det uttalandet utskottet!

Men vi får inte heller glömma pensionärerna. Det finns en rimlighet i de skattesänkningar som gjorts för löntagarna genom jobbskatteavdragen. Det är genom att det lönar sig att arbeta och att anställa som vi också säkrar pensionerna. Men nu är det också pensionärernas tur att få del av mer av de inkomstskattesänkningar som framledes kan göras, utöver de ökade grundavdrag som vi sett till att få igenom hittills i Alliansregeringen. Därför är jag glad över att ha fått med mig hela det utskott jag satt i på ett uttalande om att det nu är pensionärernas tur att få del av kommande inkomstskattesänkningar. Det finns en rimlighet i det när vi gjort de jobbskatteavdrag som gör att inte minst lågbetalda offentliganställda kvinnor fått så mycket mer i fickan att röra sig med efter skatt.

Nu hoppas jag att hela landsmötet stödjer mitt inspel. Med det i ryggen kan vi möta såväl äldre som yngre väljare med högburet huvud och desarmerar vänstertrojkan som ju antingen som socialdemokraterna svävar på målet om de vill sänka skatten för pensionärer eller höja för låglönegrupperna och i så fall hur mycket - egentligen - eller, som Vänstern, helt klart bara vill höja skatten för alla, inte sänka för pensionärerna. Det räcker inte att försöka få en skattesänkning på lågavlönade till att låta som en straffskatt på pensionärer om alternativet är mer skatt för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar