torsdag 12 mars 2009

Göteborgshumorn når nya snurrande höjder - ganska exakt 60 meter visst!

Jag läste att Åke Lundgren på GT idag skåpade ut alla som inte var överväldigade förtjusta i det Pariserhjul som ju nu snurrar i allt snabbare och märkligare turer. Min kommentar är att det inte är så mycket att alla vill ge Göran Johanson på näpsen som är problemet, det är att förenkla bilden väl mycket, utan att Göran själv hellre sätter sig i centrum på en presskonferens där allt anges som klappat och klart än ser till att förankra och processa en så stor fråga som denna innan det går så långt.

Det mest intressanta är ju att "Göransborg!" med utropstecken med de sista turerna har blivit "Göransborg?!" med också ett frågetecken i leken. Alla i det gamla gänget har sprungit på som om det vore som förr i tiden och nu står de där med rumpan bar och det är egentligen det allvarliga. För det är naturligtvis inte bra att kommunens marknadsföringsbolag i någon mening dras ned inför öppen ridå på det viset. Helt på egen förskyllan dessutom oavsett vad man nu tycker om hjulet som sådant. Det är ju inte utan att det spännande att följa var det landar.

För min egen del efter att ha funderat åt olika ledder utifrån att det ju trots allt är en kul idé och bortsett från det orimliga i 800 besökare varje dag året runt om nu kostnaden 22Mkr stämmer och biljettpriset är 75:-, så är inte platsen som sådan problemet så länge man kollat för säkerheten - som var en av mina första frågetecken - med mera som rent formellt förstås måste prövas. Tvärtom rentav, om man idag ser hur det området ser ut idag. De omgivande dimensionerna med lagerhuskaraktären på operan - vilket jag gillar skall jag kanske tillstå - och Östra Nordstadens betonghetto samt Göta älvbrons spinkiga metallkonstruktion och Läppstiftet gör att jag tycker att den öppna plats som vi lagt ned 3 miljarder på att skapa inte alls är fel för en - tillfällig - konstruktion av det slaget, faktiskt!

Däremot är hela hanteringen av frågan inget annat än rejäl göteborgshumor så här långt, tyvärr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar