torsdag 26 mars 2009

Dagens fullmäktige: Biltullar, Äldrerätt och Livets slut.

Det var en kort fullmäktigelista idag, men blev ett lååångt fullmäktige. Fast denna gång var det inte jag som åstadkom det även om jag hade två interpellationsdebatter. Två viktiga sådana.

Den långa debatten blev förstås om biltullarnas vara eller inte vara, eller snarare på vilket sätt de skall vara och vem som skall tillfrågas om dem. Det blev återremiss och den kommer väl på returen till nästa gång och då blir det som det blir. Majoriteten vinner och vill bara titta på trängselavgifter och vi förlorar som vill se över alla former av avgifter i samverkan med kranskommunerna.

Min uppfattning är att Göteborgs problem inte är Stockholms, snarare precis tvärtom. Medan Stockholm har problem med mycket bilar i city, få tillfartsvägar till följd av sina öar och tillgång till framförallt pendeltågsnät, så har vi få bilar i city men trängsel vissa stunder i Älvsnittet - som vidareköar sig i staden som helhet - och väldigt många tillfartsvägar samt nästan ingen infrastruktur för pendeltåg. Därför är trängselavgifter för att styra bort trafik inte vår lösning. Det är istället att skapa mer och bättre infrastruktur över älven och för pendlare att överhuvudtaget kunna välja kollektivtrafik och det som då, under galgen, kan behövas är trafikavgifter som finansierar det.

Annars fick jag svar på min förundran över att stadsdelsförvaltningen i Majorna åter förvägrat en äldre människa att flytta till ett önskat äldreboende i en annan stadsdel. Jag väljer att tro på att det nu inte skall hända igen. Det är ju andra gången jag lyft frågan. För några år sedan drev jag ju debatten om Gudrun 92 år som inte fick flytta till Örgryte. Mitt intresse är ju inte att märka ut Majorna. Mitt intresse är att inte enskilda skall drabbas av att vi råkat organisera kommunen i 21 stadsdelar som bygger murar sinsemellan. Det gäller att aldrig tappa bevakningen av det tycks det, särskilt i ekonomiskt trängda tider.

Avslutningsvis fick jag ju upp min fråga om den palliativa vården också, som jag redan skrivit om. Det blev väl som jag förväntat mig. Ett positivt svar om att en översyn för en bättre samverkan omkring den palliativa vården i Göteborg och gentemot sjukvården. Ett mindre positivt om vad som nu händer i Linnéstaden där man ju fortsätter arbetet med att splittra det team som idag finns och servar hela centrumkretsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar